Уряд уніфікував розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок, а також форми актів, що складаються за результатами проведення планових та позапланових перевірок.

Рішення прийнято на виконання законодавства щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Зокрема, передбачено, що відповідні методики розроблення критеріїв оцінки ризиків та уніфікованих форм актів за результатами перевірок розробляються та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Постанова встановлює єдиний підхід до розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок, а також до уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових та позапланових перевірок.

 

Текст документа

З 1 січня 2018 року Україна зобов’язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для захоронення та небезпечне.
Про це йдеться у статті 32 Закону України "Про відходи", до якої був доданий відповідний пункт ще у 2012 році.

1. Формула розрахунку ПЗУВ:

ПЗУВ = 5000 х М1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х М4

де М1, М2, М3, М4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості утворених відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

До реєстру включаються об'єкти, для яких показник загального утворення відходів перевищує порогове значення (ПГЗ), дорівнює 1000 умовних одиниць на рік.

2. Скористатися Калькулятором розрахунку ПЗУВ, який після введення даних автоматично вирахує показник загального утворення відходів (ПЗУВ) Вашого підприємства.

Щоб дізнатися, чи потрібно Вам отримувати дозвіл на поводження з відходами, введіть дані в Калькулятор розрахунку ПЗУВ (показника загального утворення відходів) і натисніть «Розрахувати ПЗУВ». Дані в тоннах вводите через точки.

Платники податку

Платники екологічного податку визначені ст. 240 Податкового кодексу (розділ VIІI "Екологічний податок").

Cуб'екти господарювання, яю розміщують нa власних територіях (об'єктах) ісключітельнo відходи як вторинна сировина, що не являютcя платниками податку зa розміщення відходів (соглaснo п. 240.5 cт. 240 Кодексу).

C 01 січня 2013р. вcтyпілі в силу зміни, внесені Законом № 4834 до Податкового кодексу, в частноcті в чaсти адміністрування екологічного податку.

Декларація подається 1 раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі в центр надання адмінпослуг.

На даний момент, діє Порядок подання декларації про відходи, затверджений  постановою від 18 лютого 2016 року № 118 .

Суб'єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щорічно подають декларацію про відходи (далі - декларація) за формою згідно з додатком до постанови від 18 лютого 2016 м № 118.