У зв’язку з набранням чинності постанови КМУ від 07.08.2013р. №748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов КМУ» було визначено категорії власників відходів, які звільняються від одержання дозволів та лімітів на відходи. До них, зокрема, належать власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови КМУ від 31.08.1998 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів».

При цьому критерієм включення об’єкта утворення відходів до Реєстру є показник загального утворення відходів (Пзув) який перевищує 1000 у.т. (цей показник потрібно правильно розрахувати).

Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі в центр надання адміністративних послуг, який передає її на подальше узгодження в Департаменти екології та природних ресурсів а також органи Мінприроди України на місцях, або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами , порядок функціонування якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, наступного за звітним.

Якщо суб'єкт господарювання має в своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, що здійснюють свою діяльність в різних регіонах (в межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб'єкт господарювання подає декларацію за місцем здійснення діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

Дозвільний орган протягом п'яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає і здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень про необхідність виправлення чи уточнення наданих відомостей, яке передає в центр надання адміністративних послуг, для передачі суб'єкту господарювання.

Підставами для оформлення письмового повідомлення про необхідність виправлення чи уточнення наданих відомостей є виявлення в наданої декларації неповних і / або недостовірних відомостей.

Суб'єкт господарювання, який подав декларацію, в п'ятиденний строк з дня одержання повідомлення являє виправлену декларацію або уточнену інформацію з питань, зазначених у повідомленні дозвільного органу, в центр надання адміністративних послуг для її передачі в дозвільний орган.

Спеціалісти нашої компанії готові надати Вам профільні консультації щодо всіх аспектів діяльності у сфері поводження з відходами та, за потреби, розробити та подати Декларацію на реєстрацію у відповідний дозвільний орган.

Нормативні документи:

  1. Закон України «Про відходи»;
  2. Постанова КМУ від 18 лютого 2016 р. № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми».