Порядок отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря:

1. Обстеження підприємства з метою виявлення кількості та якості джерел викидів забруднюючих речовин (ЗР);
2. Узгодження умов та підписання договору на виконання робіт;
3. Початок роботи згідно умов договору;
4. Передача замовником, згідно умов договору, вихідних даних, технологічних схем, паспорти установок, інформації щодо потужності виробництва і таке інше.;
5. Розробка інвентаризації стаціонарних джерел викидів ЗР в атмосферу;
6. Визначення групи підприємства згідно переліку (див. додаток 3 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів …, наказ Мінприроди від 09.03.2006 N 108);
7. У разі віднесення підприємства до І чи ІІ груп, замовляються кліматичні характеристики та фонові концентрації у центральній геофізичній обсерваторії;
8. Визначення географічних координат-центроїду підприємства;
9. Підготовка типової форми стислого резюме з метою ознайомлення з ним громадськості у засобах масової інформації;
10. Публікація у місцевих засобах масової інформації стислого резюме;
11. Розробка документів, які обґрунтовують обсяги викидів ЗР;
12. Отримання листа-повідомлення місцевої державної адміністрації щодо наявності чи відсутності зауважень громадян та громадських організацій стосовно публікації стислого резюме у засобах масової інформації (по закінченні 31-денного терміну з моменту публікації);
13. Подача документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів ЗР на розгляд до санепідемстанції та отримання висновку;
14. Подача документів (згідно переліку) на розгляд до уповноваженого робочого органу відповідної ради (Дозвільний центр);
15. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

І) Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які вже перебувають в експлуатації:
- заява встановленого взірця;
- документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин (в 2 примірниках) в письмовій та електронній формах - XML-файли;
- звіт з інвентаризації стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання (в 2 примірниках);
- позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної служби;
інформація про наміри отримання дозволу в місцевих друкованих засобах масової інформації;
- лист-повідомлення місцевої державної адміністрації щодо наявності зауважень окремих громадян та громадських організацій з приводу отримання підприємством дозволу на викиди.
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

ІІ) Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які є новозбудованими або реконструйованими:
- заява встановленого взірця;
- пропозиції на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в -
- атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців;
- позитивний висновок комплексної державної експертизи. Для об'єктів будівництва, які відповідно до законодавства України не потребують висновку комплексної державної експертизи, - позитивні висновки держаної санітарно-гігієнічної та державної екологічної експертиз;
- інформація про наміри отримання дозволу в місцевих друкованих засобах масової інформації;
- лист-повідомлення місцевої державної адміністрації щодо наявності зауважень окремих громадян та громадських організацій з приводу отримання підприємством дозволу на викиди;
- розділ ОВНС робочого проекту;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

Нормативні документи:

  1. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
  2. Наказ Мінприроди № 286 від 30.07.2001 р. «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі»;
  3. Наказ Мінприроди № 475від 01.10.2012 р. «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України»;
  4. Наказ Мінприроди № 177 від 10.05.2002 р. «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий впливна здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря»;
  5. Наказ Мінприроди № 108 від 09.03.2006 р. «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців».