Розробка розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВОС) на проекти будівництва та реконструкції.

Розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВОС) розробляється на стадії обгрунтування інвестицій у будівництво та базується на матеріалах інженерно-екологічних досліджень.

Розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВОС) сприяє прийняттю екологічно-орієнтованого управлінського рішення про реалізацію наміченої господарської та іншої діяльності шляхом визначення можливих несприятливих впливів на навколишнє середовище та їх соціально-екологічних наслідків, обліку громадської думки, розробки заходів щодо запобігання та зменшенню Неблагоприятних впливів.

«Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВОС) представляє собою процедуру, що включає визначення можливих несприятливих впливів на навколишнє природне середовище та їх соціально-екологічні наслідки, розробка заходів щодо запобігання або зменшенню несприятливих впливів.

Раздел ОВОС в составе проектной документации должен содержать комплекс предложений по рациональному использованию природных ресурсов в строительстве и технических решениях по предупреждению негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.

Для вирішення поставлених задач та розробки розділу ОВОС проводиться комплекс екологічних досліджень по оцінці впливу наміченого об'єкта на компоненти навколишнього природного середовища, а саме:

- Оцінка можливих загрязнений атмосферного повітря;
- Оцінка впливу наміченої господарської та іншої діяльності на поверхневі та підземні води;
- Оцінка можливих впливів на грунт та рослинний покрив;
- Оцінка рекреаційного впливу на прилегающие території;
- Оцінка акустического впливу;
- Розробка природоохоронних заходів, що сприяють зниженню негативних наслідків передбачуваної діяльності.

Нормативні документи:

  1. Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
  2. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
  3. ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».