СЗЗ - особлива функціональна зона, яка відокремлює підприємство від селітебельной зони або від інших зон функціонального використання територій з нормативно закріпленими підвищеними вимогами до якості навколишнього середовища.

Основна мета розробки проекту СЗЗ

Визначення спеціальної території з особливим режимом використання (СЗЗ), розмір якої забезпечує зменшення впливу забруднень на атмосферне повітря (хімічного, біологічного, фізичного).

Проектування СЗЗ здійснюється на всіх етапах розробки містобудівної документації, проектів будівництва, реконструкції та експлуатації об'єкта і виробництва та / або групи промислових об'єктів і виробництв. Проект СЗЗ входить в комплект документації, обов'язкової при будівництві або реконструкції промислових об'єктів.

Підсумком розробки проекту СЗЗ є отримання санітарно-епідеміологічного висновку.

Розробка проекту обґрунтування санітарно-захисної зони проводиться:

- Для промислових підприємств, які будуються і реконструюються;
- Для підприємств, які знаходяться в зоні житлової забудови;
- Для діючого підприємства за зверненням керівництва.
Обгрунтування розміру санітарно-захисної зони потрібно для об'єктів, які будуються і реконструюються, а також компаній, які модернізують виробництво, і використовують технології, які не мають аналогів на території України. Знадобиться розробка проекту СЗЗ і при збільшенні обсягів виробництва.

Розробка проекту санітарно-захисної зони потрібно для діючих промислових об'єктів і виробництв I, II і III і IV класів небезпеки, які розташовуються близько житлових будинків, в разі якщо їх діяльність пов'язана з перевищенням встановлених гігієнічних нормативів або викликає скарги населення.

Розрахунок СЗЗ може проводитися за зверненням керівництва підприємства або адміністрації будь-якого населеного пункту.

На сьогодні проект санітарно-захисної зони підприємства обов'язково входить до складу встановленої законодавством України проектної документації, необхідної при проведенні реконструкції об'єктів і будівництві нових

Проектування санітарно-захисних зон включає кілька етапів:

- обстеження підприємства, виявлення та оцінка рівнів впливів, пов'язаних з хімічним забрудненням атмосферного повітря і фізичними факторами відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;
- розробка проекту обґрунтування санітарно-захисної зони за сукупністю впливів підприємства відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;
- оцінка ризику здоров'я населення (в разі розробки документації для об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку);
- розробка заходів, які забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних нормативів (при необхідності);
- оцінка бюджету заходів щодо впорядкування СЗЗ (при необхідності);
- розробка програми натурних вимірювань і досліджень на межі розрахункової СЗЗ і на межі житлової забудови;
- супроводження розгляду проекту обґрунтування СЗЗ в органах державного нагляду як на регіональному рівні, так і на рівні МОЗ України;
У разі, якщо розмір санітарно-захисної зони не витримується, проект СЗЗ дозволяє обґрунтувати скорочення розміру санітарно-захисної зони підприємства. Суб'єкти господарювання зацікавлені в розробці проекту обґрунтування розміру санітарно-захисної зони і затвердження меж санітарно-захисної зони в якості лінії містобудівного регулювання, оскільки в даному випадку підприємство захищає себе від необгрунтованих претензій з боку людей, які проживають поруч, а також і від місцевих органів державного природоохоронного та санітарного контролю; до того ж - від спроб побудувати нове житло або інші об'єкти з нормованими показниками якості середовища в межах встановленої межі СЗЗ.

Нормативні документи:

  1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
  2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
  3. ДСП-201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)»;
  4. ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
  5. Наказ МОЗ України №184 від 13.04.2007р.«Про затвердження методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря»;
  6. ДБН України 360-92** «Планування та забудова міських і сільських поселень»;
  7. ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».